Acuvue® Juridische kennisgeving

Alle inhoud van deze internetsite is eigendom van, of in beheer bij; Johnson & Johnson Medical BV, en wordt wereldwijd beschermd door wetten inzake de bescherming van auteursrechten. U mag de inhoud alleen voor uw eigen gebruik en voor niet-commerciële doeleinden op uw computer downloaden. Wijziging of vermenigvuldiging van de inhoud is niet toegestaan. De inhoud mag op geen enkele wijze worden gekopieerd of aangewend.

De eigenaren van deze site doen wat redelijkerwijs mogelijk is om actuele en correcte informatie aan te bieden op deze internetsite, maar doen geen toezeggingen en geven geen garanties over de nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. De eigenaren van deze site zijn niet aansprakelijk voor enige schade of nadeel voortkomend uit het verkrijgen van toegang, of juist het niet verkrijgen van toegang tot deze internetsite, of van uw afhankelijkheid van enige informatie die op deze internetsite wordt verstrekt. Deze website is bedoeld voor inwoners van Nederland.

Deze internetsite kan links of verwijzingen naar andere sites bevatten, de eigenaren van deze site dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze andere sites en zijn niet aansprakelijk voor enige schade of nadeel voortkomend uit de informatie van deze sites. Elke (mogelijke) link naar een andere site wordt enkel gemaakt voor het gemak van de gebruiker van deze internetsite.

De (handels)merken, dienstmerken, handelsnamen, productverpakkingen en producten die op deze internetsite getoond worden, zijn zowel in Nederland, als ook door internationaal recht, beschermd. Gebruik ervan is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaren van deze site, tenzij gebruik ervan nodig is voor het identificeren van de producten en diensten van het bedrijf.

Persoonsgegevens die via elektronische communicatie met deze internetsite worden verstrekt, worden behandeld in overeenstemming met ons Privacybeleid. De eigenaren van deze site hebben het recht elke andere informatie die via elektronische communicatie wordt verstrekt, met inbegrip van ideeën, uitvindingen, concepten, technieken en processen, of de daarin besloten kennis, voor welk doel dan ook te gebruiken of te vermenigvuldigen. Dit recht omvat de vrijgave aan derden en/of ontwikkeling, fabricage en/of marketing van goederen en diensten.

De afzender van iedere correspondentie/informatie naar deze internetsite of naar de eigenaren van deze site is zelf verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid hiervan.

PP2023AMB6916