Wat is verziendheid (hypermetropie)?

Verziendheid of hyperopie (vroeger hypermetropie genoemd), is een veel voorkomend zichtprobleem dat gewoonlijk kan worden gecorrigeerd met contactlenzen of een bril. Als u verziend (hyperoop) bent, kunt u voorwerpen op afstand duidelijk zien, maar is het lastiger om te focussen op dingen dichter bij u. Als mensen met verziendheid ouder worden, kan het op afstand zien ook lastiger worden. Bij ernstige hyperopie kan het moeilijk zijn om te focussen op voorwerpen op elke afstand.

Wat veroorzaakt verziendheid?

Verziendheid doet zich voor als het oog te kort is, de afstand tussen de voor- en de achterkant van het oog is te klein, of als het hoornvlies te plat is. Het brandpunt van het licht valt dan achter het netvlies in plaats van erop, wat leidt tot wazig zicht.

Sommige kinderen worden verziend geboren en hun zichtvermogen kan zich vanzelf herstellen wanneer hun ogen zich ontwikkelen. Er moet echter wel door een opticien worden onderzocht of dat echt gebeurt, en of het kind er geen andere problemen door krijgt.

Volwassenen kunnen ook verziend worden, met name als ze de middelbare leeftijd naderen. Verziendheid mag niet worden verward met presbyopie, waarbij het focussen op voorwerpen dichtbij moeilijk wordt omdat de lens in het oog bij het ouder worden minder flexibel wordt, waardoor deze niet kan focussen op korte afstanden.

Wat zijn de symptomen van verziendheid?

Door verziendheid is het moeilijk om dingen dichtbij scherp te zien, en het kan alledaagse bezigheden zoals lezen, schrijven en andere precisietaken op korte afstand belemmeren. Dit kan leiden tot gespannen ogen, hoofdpijn en vermoeidheid.

De diagnose van verziendheid

Als u denkt dat u misschien verziend bent, zoek dan met behulp van onze zoektool een opticien bij u in de buurt om een afspraak te maken voor een oogonderzoek. Bij dit onderzoek wordt bepaald of u verziend bent en in welke mate, en wordt vastgesteld hoe sterk de bril of contactlenzen moeten zijn om dit te corrigeren.

ACUVUE® contactlenzen voor verziendheid

De meeste mensen die verziend zijn kunnen hun zicht corrigeren met een bril of contactlenzen. Deze contactlenzen zijn zo gevormd dat het licht correct op uw netvlies valt, zodat u zowel dichtbij als op afstand duidelijk kunt zien zonder bril.
Voor ACUVUE® contactlenzen voor verziendheid praat u met uw opticien over:

BEGINNEN MET HET DRAGEN VAN CONTACTLENZEN

Begin vandaag nog met het gratis† uitproberen van ACUVUE®-contactlenzen.

†Houd er rekening mee dat er kosten voor professioneel oogonderzoek en aanpassing in rekening gebracht kunnen worden. Uitsluitend voor inwoners van Nederland vanaf 18 jaar. Eén proefpaar per persoon. Toelating afhankelijk van goedkeuring door een opticien. Uitsluitend via deelnemende opticiens.